A区:和夏天有关的一些动漫图片(16P)

 

 

#A区#
#夏天#
#动漫图片#
夏天,四季中的第二个季节,英语为summer,是北半球一年中最热的季节,我国习惯将立夏作为夏天的开始,气象学上的夏季要推迟到立夏后25天左右。古人把农历四、五、六月算作“夏天”;今人把公历6、7、8三个月当作“夏天”。西方人则普遍称夏至至秋分为夏季。在南半球,一般12月、1月和2月被定为夏季。科学的划分方法是平均温度22℃以上为“夏天”。据此,当平均温度持续低于22℃时即为夏天结束zh-apic-in夏 (1)

zh-apic-in夏 (2) zh-apic-in夏 (2) zh-apic-in夏 (3) zh-apic-in夏 (3) zh-apic-in夏 (4) zh-apic-in夏 (5) zh-apic-in夏 (6) zh-apic-in夏 (7) zh-apic-in夏 (8) zh-apic-in夏 (9) zh-apic-in夏 (10) zh-apic-in夏 (11) zh-apic-in夏 (12) zh-apic-in夏 (13) zh-apic-in夏 (1) 链接:http://pan.baidu.com/s/1sjnV77R 密码:nuh
r

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
12 条回复 A文章作者 M管理员
 1. n

 2. 登录者: 漫游蓝雨 退出

 3. :bobo_chixigua:

 4. :bobo_chifan:

 5. U

 6. :bobo_buyaoa:

 7. f f

 8. :bobo_hi: :bobo_hi:

 9. zanzan

 10. :bobo_mobai:

 11. 0000 :bobo_chixigua:

个人中心
今日签到
有新私信 私信列表
搜索